Definicja pojęcia:

parowanie

Parowanie - proces przechodzenia cieczy w parę w temperaturze niższej od temperatury wrzenia substancji, zachodzący na jej powierzchni. Przemianie tej towarzyszy utrata energii cieplnej i obniżenie jej temperatury. Jest to zjawisko ważne w ekologii, gdyż woda parująca z powierzchni ciała zwierzęcia lub jego dróg oddechowych powoduje odprowadzenie ciepła z organizmu i zapobiega jego przegrzaniu. Parowanie wody u roślin nazywa się transpiracją, a z powierzchni zbiorników wodnych, gleby i przedmiotów martwych - ewaporacją.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź