Definicja pojęcia:

podszyt

Podszyt - dolna warstwa w drzewostanie złożona z drzew i krzewów (np. kruszyna, czeremcha) nie przekraczających wysokości 4 m rightarrowstruktura lasu. W skład jego wchodzi także podrost, tj. rośliny, z których mogą rozwinąć się drzewa, gdy zwolni się miejsce w warstwie koron. Podszyt stanowią rośliny tolerujące ocienienie warstwy koron. Podszyt pełni wiele funkcji m.in. ocienia glebę, chroniąc ją przed wyschnięciem, stanowi pokarm dla zwierząt roślinożernych (np. młode pędy drzew i krzewów zjadają sarny, jelenie, łosie), chroni drzewostan przed szkodliwym działaniem owadów, a także zwiększa różnorodność warunków życia. Na glebach ubogich podszyt stanowią jałowce, na żyźniejszych jarzębina.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy