Definicja pojęcia:

polimorfizm

Polimorfizm, wielopostaciowość - 1) występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami chemicznymi i fizycznymi;
2) występowanie w populacji danego gatunku kilku odmian osobników różniących się morfologicznie lub funkcjonalnie.

Wyróżnia się następujące rodzaje polimorfizmu:

  • wiekowy,
  • funkcjonalny,
  • kastowy,
  • sezonowy,
  • płciowy.

Na przykład polimorfizm kastowy występuje u pszczół, u których wyróżnia się królowe, trutnie, żołnierzy i robotnice. Znacznie różnią się między sobą budową i są wyspecjalizowane w wykonywaniu określonych czynności. Istnieje tu ścisłe uzależnienie osobników od siebie.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź