Definicja pojęcia:

wylesianie, deforestacja

Wylesianie, deforestacja - proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, głównie na skutek antropopresji. Na przykład nadmierne wykorzystanie gospodarcze lasów, zanieczyszczenie środowiska, pozyskiwanie gruntów do uprawy roli i hodowli (np. w Brazylii, gdzie wielkie obszary leśne przekształcono w pastwiska, także w Azji i Afryce. Może prowadzić do powodzi, susz, osunięć ziemi i lawin błotnych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź