Definicja pojęcia:

zagęszczenie populacji

Zagęszczenie populacji - liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni lub objętości zajmowanej przez określoną populację organizmów żywych. Zagęszczenie populacji zależy od następujących czynników środowiskowych: temperatury, wilgotności, dostępności pokarmu, śmiertelności, rozrodczości, migracji oraz sposobu oddziaływania gatunków sąsiadujących.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy