Definicja pojęcia:

żyzność

Żyzność - zawartość w glebie lub w wodzie dostępnych dla roślin związków pokarmowych (biogenów), głównie azotanów, jonów amonowych, fosforanów, siarczanów, jonów potasu, wapnia i magnezu. Rośliny mają zdolność pobierania związków mineralnych z roztworu glebowego oraz związanych z kompleksem sorpcyjnym gleby. W celu zwiększenia żyzności gleb w rolnictwie stosuje się nawozy. Niewłaściwe ich stosowanie jest jedną z ważnych przyczyn eutrofizacji wód.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź