Błękitnik rudogardły (Sialia sialis)

Źródło: Corel Stock Photo
U samca głowa oraz wierzchnia część ciała, skrzydła i ogon są jasnoniebieskiej barwy. Gardło i pierś są jasnopomarańczowe. Pomarańczowe pióra schodzą jeszcze nieco niżej na część brzucha. Jego pozostała, większa część ma barwę białą. Tęczówki są ciemne. Dziób i nogi są bardzo ciemne. Samica natomiast ma głowę i grzbiet o wiele mniej intensywnie ubarwione o szarym odcieniu piór. Skrzydła i ogon są niebieskiej barwy, jednak ciemniejszej niż u samca. Brzuch ubarwiony podobnie u obu płci, u samicy nieco mniej intensywnie  - brązowo-biały.
  1. Występowanie
  2. Środowisko życia
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Ptaki te zamieszkują południowo-wschodnią część Ameryki Północnej. Populacje z północnych granic zasięgu mogą na zimę migrować nieco na południe.
Czy wiesz, że...
  • Błękitnik rudogardły, mimo że wyróżniono kilka jego podgatunków,  w terenie jest łatwy do rozpoznania. Trudności zaczynają się na granicy jego zasięgu, gdzie może krzyżować się spokrewnionymi ze sobą gatunkami należącymi do rodzaju Sialia. Każdy z nich zamieszkuje inny obszar, a jako że ich upierzenie jest bardzo podobne, dla początkującego obserwatora miejsce występowania może być najlepszą cechą pozwalającą je rozpoznać.    
  • Bardzo pozytywny wpływ na liczebność populacji tych ptaków miała pomoc ze strony obrońców przyrody. Ptaki te upodobały sobie bowiem budki lęgowe i zwiększenie ich liczby przyczyniło się do zahamowania spadku liczebności błękitników rudogardłych w ubiegłym wieku.

Lęgi

Błękitniki rudogardłe zakładają swe gniazda w dziuplach. Samiec wyszukuje odpowiednią dziuplę natomiast samica zakłada w niej gniazdo, składa w nim około pięciu jaj po czym sama je wysiaduje. Wylęgłym potomstwem opiekują się oboje rodzice. Błękitniki rudogardłe bronią terytorium na którym znajduje się ich gniazdo. Zwykle udaje się im wychować dwa, a czasem nawet trzy lęgi tego samego roku.

Pokarm

Ptaki te żywią się owadami przez większą część roku, a swoją dietę wzbogacają w pokarm roślinny - głównie lekkostrawne owoce. Zimą natomiast pokarm roślinny stanowi podstawę ich wyżywienia.
Błękitnik rudogardły, Sialia sialis, Eastern Bluebird Źródło: Corel Stock Photo

Galeria zdjęć

Błękitnik rudogardły, Sialia sialis, Eastern BluebirdBłękitnik rudogardły, Sialia sialis, Eastern Bluebird
Błękitnik rudogardły, Sialia sialis, Eastern Bluebird

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzina:Drozdowate
Rodzaj:Sialia
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź