Drzewołazowate (Dendrobatidae)

Rodzina należąca do rzędu płazy bezogonowe (Anura), oraz do gromady płazy (Amphibia). Reprezentowana jest przez trzy podrodziny.
Indeks nazw polskich - rodzina Drzewołazowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź