Perkozy (Podicipediformes)

Perkozy (Podicipediformes) to rząd ptaków, które występują na całym świecie, z wyjątkiem obszarów okołobiegunowych. Zamieszkują głównie wody śródlądowe.

Perkozy są idealnie przystosowane do pływania i nurkowania. Wśród perkozów brak jest wyraźnego dymorfizmu płciowego, jednak w czasie godów ptaki przyjmują inną szatę. Perkozy tworzą pływające gniazda, z roślin wodnych, które gnijąc ogrzewają jaja.

Ciekawostką jest fakt, że w żołądkach perkozów znajdują się kłębki puchu. Do tej pory nie wyjaśniono do czego ma to służyć. Przypuszcza się, że puch chroni przewód pokarmowy przed ośćmi.
Indeks nazw polskich - rodzina Perkozy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź