Piewik podolski (Cicadetta concinna)

Nazywany/a też: piewik pstroskrzydły, cykada podolska

Źródło: www.iop.krakow.pl
Zasięg występowania piewika podolskiego rozciąga się od centralnej Azji, przez Kazachstan i południową Rosję po południowo-wschodnią Europę. Gatunek ten ma kilka izolowanych, reliktowych stanowisk m.in. w Rumunii i Polsce . W Polsce znany jest jedynie z kilku stanowisk w Niecce Nidziańskiej.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Piewik podolski, zwany również cykadą podolską należy do rzędu pluskwiaki (Hemiptera). Czułki ma krótkie. Oczy są stosunkowo duże, szeroko rozstawione. Ubarwienie ciała szaroczarne lub czarne. Tergity odwłokowe są w pomarańczowe pasy. Odnóża są pomarańczowo czarne. Posiada dwie pary skrzydeł. Na skrzydłach żyłki radialne są czarne. Na wierzchołku przednich skrzydeł występuje charakterystyczny, zygzakowaty wzór. Skrzydła w spoczynku układają się w daszek. Samica posiada pokładełko. Larwy są podobne do osobników dorosłych (choć brak u nich skrzydeł). Podobnym gatunkiem jest piewik gałązkowiec (Cicadetta montana), którego można odróżnić po braku zygzakowatego wzoru na skrzydłach.
Czy wiesz, że...Piewik podolski w naszym kraju jest reliktem interglacjalnym.

Biologia

Piewik podolski jest gatunkiem stepowym. Preferuje miejsca dobrze nasłonecznione i porośnięte niską roślinnością. Spotykany na murawach kserotermicznych i wapiennych zboczach. Dorosłe latają od maja do lipca. Samce wydają w ciągu dnia głośne dźwięki w celu zwabienia samic. Piewik podolski przechodzi przeobrażenie niezupełne. Samica składa jaja w tkankach nadziemnych roślin zielnych. Larwy po wykluciu z jaj schodzą do ziemi. Występuje pięć stadiów larwalnych. Rozwój larw odbywa się pod ziemią. Trwa to od dwóch do trzech lat. Przeobrażenie odbywa się już na powierzchni ziemi. Piewik podolski w Polsce jest pod ochroną. W polskiej czerwonej księdze zwierząt jest gatunkiem narażony na wyginięcie (kategoria VU). Głównym zagrożeniem jest utrata siedlisk, w których żyje. Żywi się sokami roślin.

Bibliografia

  1. Brodacki M.; “ Występowanie cykady podolskiej Cicadetta concinna (Germar, 1821) (Hemiptera, Cicadidae) w Polsce”; NATURALIA 2 (2013); 2014-00-00
  2. “http://baza.biomap.pl”; data dostępu: 2019-03-16
  3. “Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw 2016 poz. 2183”; data dostępu: 2019-03-16
Piewik podolski Źródło: www.iop.krakow.pl

Galeria zdjęć

Piewik podolski

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rodzina:Piewikowate
Rodzaj:Cicadetta
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy