Ropuszkowate (Alytidae)

Rodzina należąca do rzędu płazy bezogonowe (Anura), oraz do gromady płazy (Amphibia).
Indeks nazw polskich - rodzina Ropuszkowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź