Śledziokształtne (Clupeiformes)

Śledziokształtne (Clupeiformes) to ryby promieniopłetwe. Zamieszkują one wody słone i słodkie. Wiele gatunków śledziokształtnych to zwierzęta wędrowne.

Ryby z rzędu śledziokształtnych posiadają ciało bocznie spłaszczone, które jest pokryte połyskującymi łuskami.

Śledziokształtne mają duże znaczenie ekonomiczne. Są poławiane przez człowieka do celów konsumpcyjnych.
Indeks nazw polskich - rząd Śledziokształtne
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź