Tilapia nilowa (Oreochromis niloticus)

By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Naturalny zasięg występowania Tilapii obejmuje znaczny obszar Afryki: dorzecze Nilu, jeziora środkowo-wschodniej Afryki (m.in. Jezioro Tana, Turkana, Tanganika), dorzecze Jeziora Czad, Nigru i Senegalu. Tilapia została sztucznie wprowadzona na niektórych obszarach Azji, Ameryki Północnej i Europy.
  1. Budowa zewnętrzna
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa zewnętrzna

Głowa duża. Otwór gębowy górny. Ciało wysokie, wygrzbiecone, z silnym dwubocznym spłaszczeniem. Boki ciała srebrzyste, z ciemnym wzorem. Linia boczna jest przerywana. Łuski pokrywające ciało duże, cykloidalne. Płetwa grzbietowa jest długa, pojedyncza, najwyższa w końcowym odcinku. Płetwy piersiowe są duże, z wydłużonym czwartym promieniem miękkim. Płetwy brzuszne umiejscowione są pod płetwami piersiowymi. Płetwa odbytowa przypomina płetwę grzbietową, choć jest krótsza. Płetwa ogonowa jest równo ścięta. Dymorfizm płciowy zaznaczony, w tym czasie u samców pojawia się szata godowa, która u samic jest mniej intensywna. Głowa oraz dolna część ciała stają się różowoczerwone, a płetwy grzbietowa oraz ogonowa czerwone. Dodatkowo obie płcie różnią się między sobą kształtem brodawki płciowej.
Czy wiesz, że...Tilapia nilowa została wprowadzona do naszego kraju w 1990 roku, z przeznaczeniem hodowli w warunkach zamkniętych.

Biologia

Zwierzę zamieszkuje ciepłe wody. Głównie płytkie i wolno płynące cieki wodne i jeziora oraz tereny zalewowe. Na obszarach, gdzie została introdukowana, ze względu na wymagania termiczne, utrzymywana jest w stawach lub wodach chłodniczych elektrowni. Do rozrodu przystępuje w zależności od miejsca występowania od kwietnia do października, bądź przez cały rok (okolice równikowe). Tarło odbywa się w miejscu o piaszczystym dnie, do głębokości 2 m. Samiec buduje gniazdo, do którego zostanie złożona ikra. Po złożeniu ikry, samica zbiera ją do pyska. Zapłodnienie następuje w trakcie zbierania ikry, bądź już w pysku samicy. Samica składa od 200 do 1100 ziaren ikry. Ikra ma gruszkowaty kształt. Inkubacja trwa od 8 do 12 dni. Dojrzałość płciową osiąga po 5-6 miesiącach, gdy uzyska odpowiednie rozmiary ciała, w przypadku samic 8 cm, a samców 12 cm. Ryba krótkowieczna, dożywa do 5 lat. Żywi się głównie fitoplanktonem, rzadziej pożywia się wodnymi bezkręgowcami.
By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Takson parafiletyczny:Ryby
Indeks nazw polskich - takson parafiletyczny Ryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź