Myodes - Ekologia.pl
Szukaj zwierzęcia
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Nornica ruda, fot. Robert Adami/Shutterstock
Nornica ruda
Myodes glareolus

Osobniki należące do rodzaju Myodes to nornice. Zamieszkują one różne części świata − od Azji, przez rozległe obszary Europy, po Amerykę Północną. Zwierzęta z tego rodzaju tworzą kilkanaście gatunków. Są stosunkowo niewielkie, charakteryzują się one wydłużonym, walcowatym kształtem ciała. Większość z nich zamieszkuje tereny leśne, zarówno na powierzchni ziemi (pnie, szczeliny głazów) jak i pod ziemią (podziemne korytarze). Gatunki należące do rodzaju Myodes zazwyczaj występują powszechnie i licznie, czasem liczebność niektórych populacji uzależniona jest od urodzaju owocowania drzew, a co za tym idzie − od dostępności pokarmu.