Partycypacyjna edukacja ekologiczna | ekologia.pl
Ekologia.pl Wydarzenia Akcje Partycypacyjna edukacja ekologiczna

Partycypacyjna edukacja ekologiczna

Partycypacyjna edukacja ekologiczna jest wciąż odkrywanym aspektem edukacji. Fundacja dla Edukacji Ekologicznej (FDEE) we współpracy z 3 innymi organizacjami z Czech, Słowacji i Węgier realizuje projekt Participative Environmental Education w celu podniesienia poziomu edukacji ekologicznej skierowanej do młodzieży poprzez analizę potrzeb w tym obszarze oraz uczestnictwo w 11. Światowym Kongresie Edukacji Ekologicznej w Pradze. Jednym z efektów projektu będzie także opracowanie podręcznika partycypacyjnej edukacji ekologicznej.

środowisko


Najnowsze badania świadomości społecznej przeprowadzone w Czechach w 2021  roku pokazały, że ok. 88% społeczeństwa czeskiego dostrzega problem zmian klimatu, 28% z nich w pewnym stopniu wspiera również ochronę klimatu. Jednak około połowa respondentów, mimo, że dostrzega zjawisko, to czuje się wobec niego obojętna i nie planuje podejmować żadnych działań. Trenerzy edukacji ekologicznej stają wobec wyzwania, w którym muszą połączyć wyniki najnowszych badań ze śledzeniem inicjatyw politycznych wobec zmian klimatu i umiejętnością komunikowania się ze społeczeństwem.

Sytuacja w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej jest podobna dlatego wspólnie z organizacjami partnerskimi EkoInkubator z Czech, Centrum environmentálnych aktivít ze Słowacji i Magyar Környezeti Nevelési Egyesület z Wegier FDEE realizuje projekt wspierany przez Erasmus+, którego celem jest podniesienie jakości programów edukacji ekologicznej (EE) skierowanej do młodzieży, dla grupy w wieku od 18 do 26 lat, realizowanej w sektorze edukacji pozaformalnej w tych krajach. Jednym z bardzo istotnych celów jest wdrożenie podejścia partycypacyjnego w pracy z młodzieżą, zwiększenie roli młodych ludzi w procesach dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ich zaangażowania w lokalne problemy i rozwiązania dotyczące środowiska. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają trenerzy edukacji ekologicznej działający lokalnie i dlatego szczegółowe cele projektu to:

1.    Zwiększenie zdolności czterech organizacji partnerskich w przygotowaniu trenerów do prowadzenia partycypacyjnej edukacji ekologicznej poprzez współpracę nad praktycznym podręcznikiem opartym na aktualnych badaniach i dobrych praktykach w społeczności europejskiej i globalnej. Prace nad podręcznikiem rozpoczną się analizą potrzeb edukatorów ekologicznych oraz programów EE skierowanych do młodzieży w poszczególnych krajach.

2.    Udział w sesjach plenarnych i warsztatach podczas 11. Światowego Kongresu Edukacji Ekologicznej, który pod hasłem „Budowanie mostów dla przeciwdziałania zmianom klimatu” odbędzie się w dniach 14-18 marca 2022 r. w Pradze. Więcej informacji: https://weec2022.org

3.    Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w obszarze partycypacyjnej edukacji ekologicznej poprzez wydarzenia upowszechniające i komunikaty prasowe.

Projekt otrzymał dofinansowanie Erasmus+ – Program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

https://erasmusplus.org.pl/o-programie

Efekt projektu: https://peehandbook.eu/

art.sponsorowany

4.7/5 - (11 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments