Historia brody. Broda wzory, rodzaje, style, pielęgnacja.

Fot. Peter McConnochle[CC BY-ND 2.0 ], Flickr.com Fot. Peter McConnochle[CC BY-ND 2.0 ], Flickr.com

Trudno jest dociec, od kiedy można mówić o celowym i przemyślanym dbaniu o zarost. Wypada sądzić, iż pierwotny człowiek, nie dysponujący przecież odpowiednimi przyborami, nosił fryzurę i brodę taką, jaką zechciała mu podarować natura. Jeżeli zarost był skracany, to chyba tylko poprzez naturalne ubytki włosów, w wyniku czynności kultowych lub też z prozaicznej przyczyny, a mianowicie dla wygody przy poruszaniu się w leśnych ostępach.Odrobinę uwagi poświęćmy wspomnianym powyżej zagadnieniom kultowym, które z upływem wieków stawały się coraz bardziej dominujące w sferze ludzkich zachowań. Otóż w wielu kulturach broda symbolizowała męską siłę, odwagę, rangę społeczną, godność, powagę, honor oraz mądrość. Mężczyzna mógł się na nią zaklinać składając przysięgę.

W starożytnej Grecji i Rzymie broda była atrybutem filozofów i retorów, a w pewnych innych kręgach cywilizacyjnych nie obcinano włosów w czasie wojny, podróży lub aż do wypełnienia złożonej obietnicy. Ten ostatni zwyczaj kultywowali jeszcze np. Barbudos
Barba Tenus Sapientem
Broda nie czyni mądrym
(Brodacze) Fidela Castro, którzy przysięgali nie strzyc bród, dopóki nie wyzwolą Kuby spod tyranii Battisty.

W późniejszych czasach bujne brody mogły być w pewnych okresach zarówno symbolem ruchów rewolucyjnych (np. klasycy marksizmu), jak i reprezentować powagę monarchów (np. car Aleksander III, król Belgów Leopold II) tudzież warstw posiadających.

Przemiany cywilizacyjne, spowodowane m.in. wprowadzeniem chrześcijaństwa, poczęły zaszczepiać pewne nowe zasady, normy i ograniczenia w interesującej nas materii.

Zgodnie z ortodoksją chrześcijańską, broda została zaliczona do "wyobrażenia Boga" i dlatego ruscy starowiercy się nie strzygli, a klerowi Kościoła Wschodniego nie wolno było obcinać włosów na głowie i strzyc brody.

Król Belgów, Leopold II. wikimedia.org
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy