CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO. Organizacja ekologiczna - CPE


Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) - organizacja ekologiczna jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska.

Centrum powstało w 1999r. z siedzibą główną we Wrocławiu  i posiada status organizacji pożytku publicznego.
Prowadzi  działalność opiniodawczo-doradczą w zakresie prac legislacyjnych.

CPE należy do kilku organizacji międzynarodowych i krajowych: jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli, a także członkiem wspierającym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie.

Centrum Prawa Ekologicznego
ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław
tel.: 0-71 343-66-95; fax: 0-71 341-01-97; e-mail: cpe@eko.wroc.pl
www.cpe.eko.pl/
Ocena (3.7) Oceń:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy