CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO. Organizacja ekologiczna - CPE

Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) - organizacja ekologiczna jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środowiska.
Centrum powstało w 1999r. z siedzibą główną we Wrocławiu  i posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi  działalność opiniodawczo-doradczą w zakresie prac legislacyjnych.

CPE należy do kilku organizacji międzynarodowych i krajowych: jest członkiem European Environmental Bureau (międzynarodowej federacji organizacji ekologicznych) z siedzibą w Brukseli, a także członkiem wspierającym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z siedzibą w Krakowie.


Centrum Prawa Ekologicznego
http://www.cpe.eko.pl/
Ocena (3.4) Oceń: