Fundacja Nasza Ziemia

nasza ziemia

Fundacja Nasza Ziemia, założona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.Misją Fundacji Nasza Ziemia jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywizowanie do działań służących jego ochronie i inicjowanie takich działań oraz budowanie kapitału społecznego.
Obszary działania Fundacji Nasza Ziemia to zarządzanie zasobami i gospodarka odpadami, poszanowanie energii, wody, ziemi i powietrza, poszanowanie krajobrazu przyrodniczo-kulturowego oraz wspieranie partnerstw i CSR.
Fundacja Nasza Ziemia jest organizatorem akcji Sprzątanie świata – Polska, prowadzi także inne programy samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami, instytucjami i firmami.
 Więcej:
www.naszaziemia.pl/
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy