KLUB GAJA. Organizacja ekologiczna - Klub Gaja

Klub Gaja - organizacja ekologiczna zajmująca się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.
Klub Gaja działa od 1989 roku organizując akcje w obronie przyrody i zwierząt. Do bardziej znanych należą: Ogólnopolska Kampania „Teraz Wisła” mająca chronić naturalny stan największej polskiej rzeki i Ogólnopolska Kampania "Zwierzę nie jest rzeczą". 25 listopada Klub Gaja ustanowił Dniem bez Futra, a 22 maja Dniem Praw Zwierząt, aby upamiętnić wprowadzenie ustawy "O ochronie zwierząt" dla której  uchwalenia stworzył koalicję.

Gaja współpracuje z trzema tysiącami placówek w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządami, administracją publiczną oraz biznesem. Bierze udział w pracach m. in.: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Dorzecza Górnej Wisły. Klub udziela również porad prawnych oraz wspiera interwencje w zakresie ochrony środowiska.


Klub Gaja
http://www.klubgaja.pl/
Ocena (3.4) Oceń: