STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT. Organizacja ekologiczna - Pracownia

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - organizacja ekologiczna powstała w 1990 roku, odwołuje się do założeń filozofii ekologii głębokiej, podkreślającej szacunek do wszelkich form życia. Pracownia za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej przyrody, najcenniejszych obszarów przyrodniczych.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadziła wiele kampanii na rzecz cennych obszarów i gatunków - broniła Puszczy Białowieskiej, Tatr, ochrony dużych drapieżników; utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Obecnie angażuje się w ochronę Tatr przed biznesem narciarskim. Od 1998 r. prowadzi kampanię w obronie Doliny Rospudy.

Zajmuje się monitoringiem szkodliwych inwestycji turystyki masowej w górach oraz podejmuje działania dla ochrony wartości przyrodniczych przy budowanych drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest budzenie szacunku do wszelkich form życia. Stowarzyszenie wielokrotnie zdobywało prestiżowe nagrody za swoją działalność. Wydaje miesięcznik Dzikie Życie jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody.


Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
https://pracownia.org.pl/
Ocena (3.0) Oceń: