Definicja pojęcia:

chemizacja rolnictwa

Chemizacja rolnictwa - metoda intensyfikacji produkcji rolnej, głównie roślinnej, przez zwiększenie zużycia chemikaliów rolniczych (tzw. agrochemikaliów). Stosowane środki poprawiają efekt produkcyjny, ale wywołują również skutki negatywne. Ich działanie uboczne polega m.in. na zaleganiu przez określony czas w glebie oraz na oddziaływaniu na procesy biochemiczne mikroorganizmów glebowych, co prowadzi do załamania równowagi biologicznej środowiska glebowego oraz do pogorszenia warunków fizycznych i chemicznych gleby. Przemieszczanie się środków chemicznych z gleby do innych ekosystemów powoduje eutrofizację wód, zanieczyszczenie powietrza i przenoszenie skażeń na duże odległości oraz kumulację substancji chemicznych w roślinach, czego wynikiem jest skażenie wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego. Negatywne skutki chemizacji skutkowały powołaniem rządowych instytucji nadzorujących rejestrację i stosowanie pestycydów.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź