Definicja pojęcia:

dioksyny

Dioksyny - nazwa związków chemicznych z grupy chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Najbardziej znaną dioksyną jest molekuła, oznaczona symbolicznie TCDD (tetrachlorodibenzodioksyna), o wzorze sumarycznym C12H4Cl4O2. Jest bardzo silną trucizną używaną jako broń chemiczna. Szkodliwe działanie dioksyn polega głównie na zakłóceniu funkcji wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu i utrzymaniu ciąży, a nawet bezpłodnością. Mogą też powodować zakłócenie procesu repliki kodu genetycznego.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź