Definicja pojęcia:

korytarz ekologiczny

Korytarz ekologiczny - struktura przestrzenna o wydłużonym kształcie (ścieżka), umożliwiająca migracje zwierząt na tereny podobnych środowisk, np. doliny rzeczne, rzeki łącząca jeziora lub sztuczne przejścia nad i pod ciągami komunikacyjnymi. Korytarz ekologiczny to najczęściej preferowana droga przemieszczania się zwierząt.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź