Definicja pojęcia:

rzeka

Rzeka - naturalny ciek wodny z ukształtowanym w wyniku erozji korytem, płynący – pod wpływem działania siły grawitacji – w łożysku lub w dolinie. Rzeka może wypływać z jeziora, wywierzyska, czoła lodowca, rzadko z obszarów bagiennych. Może też być połączeniem potoków. Jest zasilana podziemnie, przez wody powstałe w różnych procesach geologicznych, jak i powierzchniowo, przez wody pochodzące z opadów i roztopów.

Rzeki dzielimy ze względu na ciągłość i wielkość ich zasilania. Tym samym wyróżniamy:

Rzeki stałe – płyną cały rok, co jest możliwe dzięki temu, że zasilanie przewyższa straty wody wynikające z odpływów, wsiąkania i parowania.

Rzeki okresowe (inaczej sezonowe) – płyną jedynie w porze deszczowej, w porze suchej koryta wysychają.

Rzeki epizodyczne (inaczej chwilowe) – charakterystyczne dla obszarów pustynnych – płyną nieregularnie, wyłącznie w czasie ulewnych, ale krótkotrwałych deszczów.

Ponadto możemy wyróżnić także rzeki sporadycznie wysychające. Są one zasilane podobnie jak rzeki stałe, mogą jednak wysychać w okresie długotrwałej suszy.


Nil. By Daryona (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia CommonsLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy