Definicja pojęcia:

migracja

Migracja - 1) przemieszczanie się roślin z jednego terenu na inny pod wpływem warunków klimatycznych lub glebowych;
2) okresowa lub stała zmiana lokalizacji pobytu zwierząt związana z poszukiwaniem pożywienia, rozmnażaniem, zagęszczeniem populacji. Przemieszczenie się osobników polegające na opuszczaniu obszaru zajmowanego przez populację to emigracja populacji. Przybywanie populacji na ten obszar to imigracja.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy