Definicja pojęcia:

mineralizacja

Mineralizacja, dekompozycja - proces rozkładu substancji organicznych na proste związki mineralne (głównie dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z jednoczesnym uwolnieniem energii, dokonany przez drobnoustroje (reducenty).


Proces ten przebiega w warunkach tlenowych i beztlenowych. W warunkach tlenowych zachodzi proces utlenienia substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów, którego produktem finalnym są następujące proste związki mineralne: siarczany, azotany, fosforany. Z kolei w warunkach beztlenowych zachodzą procesy redukcji związków organicznych, których końcowymi produktami są toksyczne związki, np. siarkowodór, amoniak, kwas ortofosforowy.
Mineralizacja może przebiegać wieloetapowo, np. mineralizacja białka przebiega w czterech fazach: rozszczepienie białek, uwolnienie poszczególnych aminokwasów, uwolnienie prostych związków amonowych, powstanie azotanów.


Mineralizacja umożliwia wielokrotne wykorzystanie przez rośliny mineralnych składników pokarmowych pochodzących ze szczątków obumarłych organizmów.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź