Definicja pojęcia:

okres godowy

Okres godowy - okres poprzedzający kopulację zwierząt, w którym zwierzęta przyjmują szaty godowe, odbywają toki, wabią partnerów głosem (śpiew ptaków, koncerty żab, ćwierkanie piewików) lub feromonami zapachowymi (wiele owadów), odbywają tańce godowe (u ptaków), odbywają walki (samce), łączą się w pary i przystępują do rozrodu. Okres godowy zdarza się raz lub kilka razy w roku. Na przykład u ptaków po okresie toków następuje zwykle łączenie się w pary, kopulacja, budowa gniazda, znoszenie i wysiadywanie jaj oraz wychowywanie młodych. Niektóre gatunki łączą się w pary na wiele lat lub całe życie (np. gęsi, orły, łabędzie), inne natomiast tylko na okres jednego sezonu lęgowego. Gatunki poligamiczne (wielożenne) nie tworzą par i po okresie godowym tylko samica wysiaduje i wychowuje młode (np. u kuraków).
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź