Definicja pojęcia:

temperatura bezwzględna

Temperatura bezwzględna (skala Kelvina) - temperatura wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temperaturze zera bezwzględnego. Temperatura bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii kinetycznej ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

Temperatura w kinetycznej teorii gazów

Temperatura zależy od ruchu cząsteczek tworzących dany układ. Wraz ze wzrostem energii tych ruchów spowodowanych przemieszczaniem się cząsteczek, drganiami atomów czy drganiami wewnątrz cząsteczki, rośnie również temperatura tego układu. Atomy ciał stałych drgają w węzłach sieci krystalicznej, w gazach cząsteczki przemieszczają się we wszystkich kierunkach i zderzają się ze sobą.

Temperatura bezwzględna T układu składającego się z atomów lub cząsteczek jest w teorii kinetycznej gazów definiowana jako średnia energia kinetyczna <E> ruchu pojedynczej cząsteczki przypadająca na jeden stopień swobody ruchu.

Zależność tą wyraża się wzorem:


gdzie:
f – liczba stopni swobody cząsteczki,
kB – stała Boltzmanna (współczynnik proporcjonalności między jednostkami temperatury i energii), wynoszący k=1,38 · 10¯²³ J/K.


Cząsteczki gazów są w ciągłym ruchu, przemieszczają się w różnych kierunkach i zderzają ze sobą. Źródło: WikipediaLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy