Pszczoła miodna (Apis mellifera)

Nazywany/a też: pszczoła

Pszczoła miodna (Apis mellifera). Photo courtesy PDPhoto.org, via Wikimedia Commons
Pszczoła miodna to owad społeczny. W jej ogólnym wyglądzie wyróżnić można trzy pary odnóży, błoniaste i przezroczyste skrzydła oraz duże oczy złożone, które zbudowane są z dziesiątków tysięcy drobnych oczek, tzw ommatidiów. Tułów pszczoły miodnej jest brunatno-żółty i pokryty gęstymi włoskami. W obrębie gniazda istnieje podział obowiązków, stąd wygląd i rozmiary ciała osobnika zależą od funkcji, jaką pełni. Zjawisko to nazywane jest polimorfizmem. Pszczoła-matka to samica, która składa jaja, z których wylęga się kolejne pokolenie pszczół miodnych. Jej ciało może mieć od 17 do 22 mm długości. Od pozostałych grup pszczół miodnych odróżnia ją wydłużony i spiczasto zakończony odwłok, na którym znajdują się jajniki a także owalny kształt głowy. Ciało drugiej grupy pszczół – robotnic, osiąga długość od 13 do 15 mm, ich głowy mają trójkątny kształt. Zadaniem robotnic jest zbieranie pyłku i nektaru kwiatowego oraz opieka nad potomstwem wydanym przez pszczołę – matkę. Trutnie, czyli samce pszczół mierzą od 14 do 16 mm, są więc większe i bardziej krępe od robotnic, a ich głównym zadaniem jest zapłodnienie samicy, by mogła wydać na świat potomstwo. Innym zadaniem trutni jest utrzymywanie stałej temperatury w gnieździe, na przykład wówczas, gdy robotnice wylatują z niego w poszukiwaniu pożywienia.
  1. Występowanie
  2. Pokarm
  3. Rozród
  4. Systematyka
  5. Galeria zdjęć

Występowanie

Pszczoła miodna występowała pierwotnie na terenach Europy, Azji Zachodniej i Afryki Północnej. Dzisiaj jednak różne jej podgatunki występują niemal na całym świecie, poza zimnymi obszarami wysuniętymi najbardziej na północ. Tak szerokie rozpowszechnienie gatunek ten z pewnością zawdzięcza człowiekowi, który na całym świecie prowadzi hodowlę pszczół miodnych w ulach i pozyskuje dzięki temu miód i inne produkty pszczele. Dzika pszczoła miodna zakłada natomiast gniazda na przykład w dziuplach drzew.
Czy wiesz, że...Życie robotnicy w lecie składa się z dwóch etapów – w pierwszej połowie swego życia jest ona pszczołą miodną ulową i jej zadaniem jest pielęgnacja dojrzewających larw oraz prace porządkowe w gnieździe. Potem staje się ona pszczołą miodną lotną, która wylatuje z ula w poszukiwaniu pokarmu. W tym czasie może ona odlatywać od ula na odległość około 5 km, pracując dziennie przez około 5 godzin.

Pokarm

Robotnica pszczoły miodnej wylatuje z gniazda w poszukiwaniu pożywienia oraz za pomocą tańców komunikuje innym robotnicom, gdzie znalazła odpowiednią ilość tego pokarmu, by i one mogły podążyć w tamto miejsce. Na pożywienie tego owada składa się głównie pyłek kwiatowy, nektar oraz spadź drzewna. Najmłodsze larwy w gnieździe odżywiają się mleczkiem pszczelim wytwarzanym przez robotnice, a starsze karmione są miodem i pyłkiem kwiatowym.

Rozród

Gdy nadchodzi wiosna, pszczoła miodna – matka, czasem zwana także królową, wylatuje w towarzystwie kilku robotnic z gniazda, by odbyć lot godowy. Dzieje się tak w słoneczne, pogodne dni. Podczas lotów godowych dochodzi do kopulacji pszczoły miodnej  – matki z trutniami. W gnieździe królowa składa jaja do specjalnych miseczek wybudowanych przez robotnice w dolnej i bocznej stronie plastra. Dziennie matka może składać nawet 2500 jaj. Z jaj zapłodnionych rozwija się żeńskie potomstwo, zaś z niezapłodnionych – trutnie. Uważa się, że jedna pszczela rodzina może w ciągu jednego sezonu wydać na świat 100 – 200 tysięcy młodych osobników. Czas rozwoju larwy do osiągnięcia postaci dorosłej trwa od 16 – 25 dni i zależy od tego, czy z larwy ma wyrosnąć robotnica, matka, czy truteń. Najszybciej rozwijają się larwy matek, najwolniej te, z których powstaną trutnie. Również czas całego życia pszczoły zależy od tego, do której grupy ona należy. Robotnice pracujące w lecie żyją około 20 dni, natomiast te urodzone przed zimą nie muszą odbywać lotów w poszukiwaniu pokarmu, stąd mogą przeżyć w gnieździe nawet kilka miesięcy. Trutnie zaś giną po kopulacji z matką lub jesienią są usuwane z gniazda. Królowa natomiast może żyć nawet do kilku lat.
Pszczoła miodna (Apis mellifera). Photo courtesy PDPhoto.org, via Wikimedia Commons Pszczoła miodna (Apis mellifera). Photo courtesy PDPhoto.org, via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Pszczoła miodna (Apis mellifera). Photo courtesy PDPhoto.org, via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Gromada:Owady
Rodzaj:Apis
Indeks nazw polskich - gromada Owady
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź