Kulbinowate - Ekologia.pl
Szukaj zwierzęcia
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Equetus punctatus
Equetus punctatus
Equetus punctatus

Do rodziny kulbinowatych (Sciaenidae) zalicza się aż 270 gatunków zamieszkujących wody morskie, brakiczne oraz słodkie. Ryby te spotykane są w Atlantyku, Pacyfiku i w Oceanie Indyjskim. Pierwsze skamieniałości pochodzą z trzeciorzędu z epoki miocenu. Często posiadają dwie płetwy grzbietowe, z których pierwsza jest bardzo długa. Należą do drapieżnych ryb zamieszkujących rejony dna morskiego, żywiących się bentosowymi bezkręgowcami oraz małymi rybami. Osobniki młodociane są popularne w akwariach morskich.