Dwutlenek węgla - wykorzystanie w przemyśle

Cząsteczka dwutlenku węgla. Wikimedia.org Cząsteczka dwutlenku węgla. Wikimedia.org
Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym o lekko kwaśnym smaku. Daje się łatwo skraplać, gdyż jego temperatura krytyczna wynosi +31°C. Skroplony jest cieczą bezbarwną, która parując na powietrzu szybko krzepnie.


Zestalony CO2 jest podobny do śniegu. Jego temperatura wynosi -78,5°C, co pokazano na rys. 2. Nie wolno go więc dotykać ręką. Zestalony CO2 paruje (sublimuje) nie topiąc się. Pod ciśnieniem jednak własnych par (5 atmosfer) topi się w temperaturze -56,7°C [1].
Dwutlenek węgla znalazł szerokie zastosowanie zarówno w postaci gazowej, jak i stałej (rys. 3).


Zastosowanie gazowego dwutlenku węgla

Gazowy CO2 jest jednym z głównych surowców w fabrykach sody amoniakalnej oraz surowcem pomocniczym w cukrowniach. Największe znaczenie CO2 ma w ochronie przeciwpożarowej [4]. Dwutlenek węgla zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej, jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców i wielu innych miejscach oraz czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych [5] oraz, jak podaje literatura, małe dodatkowe ilości dwutlenku węgla powodują wzrost tempa rozwoju roślin [7].

1. Nasycanie cieczy dwutlenkiem węgla

Dwutlenek węgla jest ważnym składnikiem w produkcji napojów, ponieważ ilość na sycenia CO2 ma decydujący wpływ na smak produktu. Poziom nasycenia CO2 odzwierciedla t yp napoi i preferencje konsumenta. Dodatki do napojów, takie jak np. tonik, wymagają wysokiego nasycenia CO2 – używając 8,8 g CO2/dm3 w produkcie końcowym, podczas gdy napoje owocowe używają tylko 5,5 g CO2/dm3. Spożycie napojów nasyconych CO2 oraz popyt na CO2 w tej gałęzi przemysłu ciągle rośnie.

 2. Browarnictwo


Dwutlenek węgla jest używany w browarnictwie zarówno jako składnik, jak i pomoc w procesie warzenia piwa. Wiele z browarów jest samowystarczalnych pod względem produkcji dwutlenku węgla powstającego podczas fermentacji. Po oczyszczeniu strumień gazu jest używany do poprawienia smaku produktu, ochrony piwa przed zanieczyszczeniami z powietrza w czasie transportu, podczas pakowania do puszek i do dostarczania do sklepów.

Najszersze zastosowanie w przemyśle znalazł jednak tzw. „suchy lód”.


Dwutlenek węgla jest używany w browarnictwie, fot. pixabay.com

wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy