Eko-innowacje i zielone budownictwo przyszłością przedsiębiorstw
Ekologia.pl Styl życia Eko technologie Eko-innowacje i zielone budownictwo przyszłością przedsiębiorstw

Eko-innowacje i zielone budownictwo przyszłością przedsiębiorstw

Ekologiczna, zielona transformacja to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesne budownictwo i zarządzanie przedsiębiorstwami. Minimalizowanie negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne to wręcz obowiązek i społeczna odpowiedzialność. Innowacje mogą też poprawić komfort użytkowników, gości i pracowników oraz przełożyć się na lepsze wyniki przedsiębiorstw. Sukces ma dziś kolor zielony. Jakie więc usprawnienia warto wprowadzić?

fot.stock.adobe.com
Spis treści

Zielona transformacja – co to jest?

Zielona transformacja to inicjatywa, która towarzyszy reformie „Ramowe warunki dla inwestycji w zieloną transformację na obszarach miejskich” i ma na celu zmianę sposobu funkcjonowania miast w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju ekologicznego. Obejmuje ona szereg działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza, ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Zgodnie z planowanymi efektami zielona transformacja ma wpływ na:

 • Efektywność energetyczną infrastruktury publicznej. Podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację budynków, instalację nowoczesnych systemów grzewczych oraz promocję oszczędności energetycznych
 • Poprawę jakości powietrza. Wdrażane są działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak spaliny z pojazdów, przemysł czy ogrzewanie. Stawia się na rozwój transportu publicznego, elektromobilności oraz promocję odnawialnych źródeł energii.
 • Ochronę środowiska naturalnego. Celem jest zachowanie i przywracanie równowagi ekologicznej w miastach poprzez zwiększenie liczby terenów zielonych, tworzenie parków miejskich, ale również poprzez dbanie o czystość i porządek w przestrzeni publicznej.
 • Rozwój infrastruktury ekologicznej. Inicjatywa obejmuje tutaj działania związane z budową ścieżek rowerowych, systemów segregacji odpadów czy promocją zrównoważonego transportu.
 • Zaangażowanie społeczne. Kluczową kwestią w procesie zielonej transformacji miast jest edukowanie i zaangażowanie społeczeństwa, mieszkańców miast oraz lokalnych instytucji w podejmowanie decyzji dotyczących planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury czy działań proekologicznych.

Ogólnym celem zielonej transformacji w Polsce jest nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale też przeciwdziałanie zmianom klimatycznym spowodowanych m.in. negatywnym wpływem urbanizacji na środowisko. Wprowadzanie tego typu transformacji wymaga współpracy między różnymi sektorami społecznymi, administracyjnymi oraz przedsiębiorstwami. Jest też ważnym czynnikiem rozwoju zielonego budownictwa w kraju oraz wprowadzaniu proekologicznych zmian w funkcjonowaniu biznesów związanych np. z wykorzystaniem zasobów naturalnych, oszczędnością wody, zarządzaniem odpadami czy emisją CO2 i śladem węglowym1.

 

eko-innowacje

fot. stock.adobe.com

Zielone budownictwo w Polsce i certyfikaty środowiskowe

Coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji interesuje się tzw. zielonym budownictwem, czyli takim, które jest zrównoważone i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Ponadto tego typu budynki muszą zapewniać zdrowe i komfortowe warunki dla mieszkańców, pracowników czy osób z nich korzystających. Trend ten rozwija się coraz bardziej na całym świecie i jest związany z różnego rodzaju certyfikatami środowiskowymi, np. LEED, BREEAM, GREEN KEY, EU ECOLABEL, ZIELONY DOM i francuskimi oznaczeniami HQE.

W Polsce pierwszy tego typu dokument wydano w 2007 roku (certyfikat BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method)2. W naszym kraju za certyfikację odpowiedzialne są instytucje takie jak: Polska Rada Budownictwa Zielonego (DGNB Polska), Polska Rada Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), czy organizacje zajmujące się konkretnymi systemami certyfikacji, takimi jak BREEAM czy LEED.

Najwięcej przykładów zielonego budownictwa znajdziemy w obiektach sektora biurowego (ok. 70%). Można jednak znaleźć też dobre przykłady budynków publicznych, np. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie Excellent3. Zgodnie z danymi raportu „Zrównoważone certyfikowane budynki”, do marca 2022 roku w Polsce było ich prawie 14004.

Budownictwo ekologiczne – o co warto zadbać?

Czego może dotyczyć zielone budownictwo i jakie obszary porusza? Jakie obszary działalności warto wziąć pod uwagę przy takim przedsięwzięciu?

 • planowanie terenów zielonych, które mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność;
 • wybór miejsca budowy z poszanowaniem środowiska naturalnego;
 • wybór lokalnych dostawców i regionalnych surowców, co angażuje miejscową społeczność i zmniejsza ślad węglowy przedsięwzięcia (na etapie budowy oraz późniejszego zarządzania obiektem);
 • stosowanie materiałów z recyklingu;
 • decydowanie się na materiały budowlane gwarantujące szczelność termiczną i akustyczną5;
 • projektowanie pomieszczeń z odpowiednim dostępem do naturalnego światła;
 • wdrażanie usprawnień i działań ekologicznych, aby skłonić użytkowników do korzystania z rozwiązań dbających o środowisko, np. zamiana jednorazowego wyposażenia na wielorazowe, oferowanie wody filtrowanej lub z dyspensera zamiast tej w butelkach plastikowych, ograniczenie prania ręczników i pościeli w hotelach (zachęcanie do dłuższego korzystania), zarządzanie zużyciem wody i energii elektrycznej oraz odpadami.

Niektóre certyfikaty, np. GREEN KEY, obejmują również działania mające edukować i aktywizować gości hotelowych, pracowników czy społeczności w kwestiach związanych z ekologią. Uzyskanie takich certyfikatów to często długi proces, niekiedy kontrolowany przez odpowiednich konsultantów i asesorów (np. BREEAM), ale jest jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem spełnienia zasad zielonego budownictwa. Coraz więcej inwestycji stara się więc o certyfikację, która zachęca później inwestorów, klientów czy gości do korzystania z tego typu obiektów nastawionych zarówno na komfort człowieka, jak i dobro środowiska naturalnego.

 

fot. stock.adobe.com

Zielona architektura –małe wielkie zmiany dla środowiska

Zielona architektura dotyczy nie tylko etapu planowania i budowy, ale również wdrażania innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań do zastosowania na co dzień w budynkach użyteczności publicznej, usługowych, biurowych czy hotelach. Certyfikaty również biorą pod uwagę tego typu udoskonalenia, które mają na celu zmniejszenie śladu węglowego oraz zrównoważone korzystanie z naturalnych zasobów czy sprawne zarządzanie odpadami. Dotyczą one obszarów takich jak np.:

 • Oszczędność energii elektrycznej. Dotyczy to zarówno innowacji takich jak dostęp do ładowarek samochodów elektrycznych czy montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, ale też korzystanie z wewnętrznych systemów automatyzacji i sterowania, np. zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją. Dba się również o poprawę efektywności systemów grzewczych i chłodzących oraz dobrą izolację termiczną budynków. Zielona architektura korzysta też z rozwiązań pozwalających na monitorowanie poziomu zużytej energii.
 • Ograniczenie zużycia wody. Zielone budownictwo zakłada też zrównoważone podejście do zużycia wody. Ważny jest wybór efektywnych instalacji sanitarno-higienicznych o niskim zużyciu wody, np. perlatorów czy baterii z aeratorami oraz oszczędzających wodę urządzeń AGD. Stosuje się również systemy recyrkulacji wody w systemach chłodzenia i ogrzewania. Zielone budynki zbierają też i wykorzystują deszczówkę. Ogrody i inne tereny zielone projektowane są tak, aby wykorzystywać efektywne systemy irygacji oraz rośliny odporne na suszę. Wybiera się także dostawców, którzy zwracają uwagę na swój zrównoważony rozwój i pomagają oszczędzać zasoby. Rezygnuje się z wody butelkowanej (na produkcję 1 butelki trzeba zużyć ok. 3 l wody) na rzecz filtrów i dyspenserów, np. BRITA.
 • Planowanie terenów zielonych i wpisywanie budynków w zastany krajobraz. Aranżacja ma zakładać zachowanie bioróżnorodności i poszanowanie dla tego, co zastane. Ważny jest nie tylko budynek, ale też jego otoczenie, które wpływa na klimat oraz komfort użytkowników.
 • Zarządzanie odpadami i minimalizowanie ich ilości. Rozpoczyna się już od zagospodarowania odpadów budowlanych, a kończy na minimalizowaniu jednorazowych rozwiązań. Przykładem może być ponownie rezygnacja w hotelach, budynkach biurowych i użyteczności publicznej z dostępu do wody butelkowanej na rzecz wielorazowych, szklanych butelek i dyspenserów, np. dyspenserów do wody firmy BRITA. Do zalet urządzenia zaliczamy oszczędzanie zasobów, ograniczanie śladu węglowego i emisję szkodliwych związków, a także trwałość i wymienne elementy, dzięki czemu posłuży przez długi czas. Co więcej BRITA monitoruje swój wpływ na środowisko, dbając o obniżenie śladu węglowego. Przygotowuje również szkolenia i seminaria dotyczące filtracji wody, a więc wspiera działalność edukacyjną.
 • Komfort, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników (m.in. pracowników, mieszkańców, gości hotelowych). Dostęp do wody pitnej dobrej jakości, np. z profesjonalnego, wydajnego dyspensera to jedna z możliwości dbania o komfort użytkowników zielonych budynków. Dyspensery BRITA wykorzystują zaawansowane filtry, takie jak CLARITY Protect i CLARITY Safe X3 (ten ostatni dostępny jest wyłącznie w systemie HygienePlus), oraz nowoczesne funkcje, na przykład ThermalGate™. Pozwalają one na usunięcie zanieczyszczeń organicznych, bakterii czy cyst, jednocześnie zachowując cenne minerały w wodzie. BRITA ma patent na produkcję tego rewolucyjnego rozwiązania. Dla gorącej wody używany jest Purity C Dispenser, który zmniejsza także twardość wody oraz ma bypass IntelliBypass, który gwarantuje jakość wody na stałym poziomie (niezależnie od objętości strumienia wody z obejścia).Oprócz tego istotne będą zastosowane materiały budowlane (bezpieczne, zapewniające izolację akustyczną, termiczną) oraz wygodne rozplanowanie pomieszczeń z odpowiednim dostępem do naturalnego światła czy wysoka jakość powietrza wewnątrz.

fot. stock.adobe.com

Zielona architektura to przyszłość przedsiębiorstw, które chcą prowadzić swój biznes w sposób zrównoważony i tym przyciągać inwestorów oraz klientów i gości. Wspomniane certyfikaty i rozwiązania zapewniają też zgodność z przepisami i normami. Firmy stają się także społecznie odpowiedzialne, bo działają na rzecz zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zielone budownictwo w świetle zmian klimatycznych wydaje się więc wręcz koniecznością.

Chcesz wiedzieć więcej? Odkryj pomysły na ekorozwiązania dla biur >>>

 

Przypisy:

1.Na podstawie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-transformacja-miast2

2. https://www.orlybudownictwa.pl/aktualnosci/29-zielone-budownictwo-w-polsce.html

4.https://inteligentnybudynek.eu/zielone-budynki-z-ekologicznym-certyfikatem/

5/5 - (2 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments