Zmiany w znakowaniu produktów rolnictwa ekologicznego UE
Ekologia.pl Styl życia Ekologiczna żywność Zmiany w znakowaniu produktów rolnictwa ekologicznego UE

Zmiany w znakowaniu produktów rolnictwa ekologicznego UE

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Uregulowano w nich podstawowe wymagania w zakresie produkcji, znakowania, pakowania i transportu żywności ekologicznej.

W myśl przepisów obowiązkowe jest stosowanie logo rolnictwa ekologicznego UE do znakowania produktów paczkowanych przez producentów, a importerzy ekologicznej żywności będą mieli prawo do jego stosowania. Obowiązek ten przesunięto jednak do czasu wprowadzenia nowego logo wspólnotowego tj. do dnia 1 lipca 2010 r. Do tego czasu można dobrowolnie używać aktualnego logo rolnictwa ekologicznego UE.

Produkt oznakowany jako ekologiczny musi składać się w co najmniej 95% z ekologicznych składników żywnościowych. Wszystkie inne wyroby żywnościowe produkowane zgodnie z przepisami mogą zawierać informacje o składnikach ekologicznych wyłącznie na liście składników.

Wprowadzono całkowity zakaz stosowania w produkcji genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Jednak produkty zawierające nie więcej niż 0,9 procenta pozostałości GMO powstałych wskutek przypadkowego i nieuniknionego zanieczyszczenia będą mogły być znakowane jako ekologiczne.

Żywność ekologiczną będzie można importować pod warunkiem, że będzie ona produkowana według takich samych lub równoważnych zasad produkcji.

Dodatkowe uregulowania obejmują ekologiczną produkcję wina, ryb, wodorostów i drożdży. Na etykiecie produktów oznakowanych z powołaniem się na ekologiczne metody produkcji powinny znajdować się: nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej. Numery jednostek certyfikujących nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienią się w najbliższym czasie, jednak etykiety wydrukowane do dnia 31.12.2008 r. będzie można wykorzystać do 1.01.2012 r.

Źródło: PPR.pl
4.6/5 - (14 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments