Poniedziałek 15.06.2020

Jak bardzo produkcja mleka obciąża środowisko?

Sektor produkcji mleka musi nadal redukować poziom emisji gazów cieplarnianych. Firmy mleczarskie na świecie mają taką samą łączną emisję gazów cieplarnianych jak szósta co do wielkości gospodarka na świecie ‒ Wielka Brytania.fot. shutterstockfot. shutterstock

Analiza pokazuje, że wpływ 13 firm największych firm z branży mleczarskiej na kryzys klimatyczny rośnie. Jest to głównie wynik konsolidacji w sektorze. Dlatego raporty naukowe wskazują, że spożycie nabiału, a także mięsa, musi zostać znacznie ograniczone w bogatych krajach, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu.
Raport, opracowany przez Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) w Stanach Zjednoczonych, wykazał również, że rozwój gigantycznych firm mleczarskich sprawił, że ceny mleka spadły poniżej kosztów produkcji w ciągu ostatniej dekady, powodując kryzys wśród drobnych rolników. Naukowcy twierdzą, że należy ponownie wprowadzić ograniczenia produkcji, aby chronić zarówno klimat, jak i rodzinne gospodarstwa rolne.

„W przeciwieństwie do rosnącej publicznej kontroli firm zajmujących się paliwami kopalnymi, istnieje niewielka presja publiczna, aby pociągnąć globalne korporacje mięsne i mleczne do odpowiedzialności za swoje emisje” ‒ powiedziała Shefali Sharma, europejski dyrektor IATP i autor raportu.

Przedstawiciele przemysłu mleczarskiego stwierdzili, że raport nie odzwierciedla rzeczywistości sektora mleczarskiego. We wspólnym oświadczeniu Judith Bryans, prezes Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej i Donald Moore, dyrektor wykonawczy Global Dairy Platform, powiedzieli: „Sektor mleczarski jest zaangażowany w produkcję pożywnej żywności w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny”.

„Bardzo łatwo jest opublikować raport krytykujący i próbujący namalować prosty obraz sektora, który nie zawiera wszystkich niuansów ani realiów tego, jak globalny sektor mleczarski karmi świat bezpieczną żywnością bogatą w składniki odżywcze i robi to w sposób, który dąży do ciągłej poprawy stanu środowiska, zapewniając jednocześnie środki utrzymania znacznemu odsetkowi ludności świata ” ‒ czytamy w oświadczeniu.

We wspólnym raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Globalnej Platformy Mleczarskiej z 2019 r. stwierdzono: „Aby ograniczyć wzrost temperatury, sektor mleczarski musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i dążyć do niskoemisyjnej przyszłości”

„Emisje w sektorze [mleczarskim] wzrosły o 18% w latach 2005–2015, ponieważ ogólna produkcja mleka wzrosła o 30%. Dobra wiadomość jest taka, że w sektorze istnieje wiele możliwości ograniczenia emisji. ”. Raport nie rozważał ograniczenia produkcji. Najwięksi światowi producenci mleka to Unia Europejska, Indie i Stany Zjednoczone.

Ponad 90% emisji przedsiębiorstw mleczarskich jest wytwarzanych przez same krowy, głównie w postaci metanu. Badania pokazują, że wszystkie produkty mleczne pochodzenia roślinnego, takie jak napój sojowy czy owsiany, powodują o wiele mniej emisji niż mleko.

Raport IATP wykazał, że w 2015 roku duże firmy wyemitowały 306 mln ton ekwiwalentu CO2. Natomiast w 2017 roku emisje wzrosły do 338 mln ton. Dla porównania roczna emisja w Wielkiej Brytanii wynosi 350 mln ton rocznie.

Konsolidacja w przemyśle mleczarskim doprowadziła do zamknięcia czterech z pięciu gospodarstw mlecznych w UE w latach 1981–2013 oraz 93% gospodarstw rodzinnych w Stanach Zjednoczonych.„Musisz stać się większy lub zamknąć biznes” - powiedziała Sharma. „Kluczowym argumentem jest to, że duży przemysł napędza nadprodukcję i niskie ceny, co tworzy popyt i ma siłę marketingową, która tworzy popyt.”
Ekologia.pl (JS)

Bibliografia

  1. “https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/15/emissions-from-13-dairy-firms-match-those-of-entire-uk-says-report”; data dostępu: 2020-06-15
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy