Definicja pojęcia:

metan, gaz błotny

Metan, gaz błotny - najprostszy węglowodór nasycony o wzorze chemicznym CH4. Atom węgla w cząsteczce metanu związany jest z 4 atomami wodoru za pomocą 4 wiązań C – H. W temperaturze pokojowej jest bezwonnym, bezbarwnym i łatwopalnym gazem lżejszym od powietrza. Powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych (np. na bagnach). Uwalnianie metanu do atmosfery związane jest głównie z przemysłem wydobywczym, procesami utylizacji odpadów oraz procesami fermentacyjnymi zachodzącymi w organizmach zwierząt hodowlanych. Metan jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź