Energia odnawialna - alternatywa dla tradycyjnej energii

Energia odnawialna jest alternatywą dla energii pozyskiwanej z paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej i gazu. Odrębnym sektorem jest energetyka jądrowa, która opiera się na reakcji rozszczepiania ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu). W odpowiedzi na zanieczyszczenie środowiska naturalnego od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor energii ze źródeł odnawialnych.Energia wiatrowa i słoneczna, fot. shutterstockEnergia wiatrowa i słoneczna, fot. shutterstock
  1. Dlaczego warto rozwijać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł?
  2. Miejsca pracy
  3. Nadmierna emisja CO 2 przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatycznych
Wartość inwestycji w odnawialne źródła energii w 2008 roku przekroczyła 120 mld dolarów. Prognozy są obiecujące – nad ulepszaniem istniejących już rozwiązań pracują najważniejsze ośrodki naukowe na świecie (m.in. MIT). Czystą energię można pozyskiwać z wiatru, ze słońca, z ciepła wód. Szansą dla polski są też badania nad czystymi technologiami węglowymi, które opierają się na zgazowywaniu węgla.
Inwestycje w energię odnawialną
Źródło: REN21
 
OZE W Polsce
Według Urzędu Regulacji Energetyki w 2006 roku działało w Polsce 886 koncesjonowanych instalacji OZE, o łącznej mocy zainstalowanej 1509,5 MW.

Wyprodukowano w nich 4221 GWh energii.

Dlaczego warto rozwijać energię pochodzącą z odnawialnych źródeł?

Procesy spalania paliw (w tym węgla) są podstawowym źródłem skażenia atmosfery stałymi i gazowymi produktami spalania. W czasie tego procesu  emitowane są przede wszystkim dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) oraz pyły, które zawierają metale ciężkie (np. ołów, cynk, kadm).

Miejsca pracy

Alternatywne źródła energii pozytywnie wpłyną na poziom zatrudnienia. ONZ szacuje, że do 2030 roku powstanie dzięki nim 20 mln miejsc pracy.

Nadmierna emisja CO 2 przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatycznych

     
Aby zredukować skutki globalnego ocieplenia UE zobowiązała państwa członkowskie do priorytetowego traktowania OZE. Do 2020 roku ze źródeł odnawialnych pochodzić ma 20% zapotrzebowania na ciepło. Strategia Ministra Środowiska RP przewiduje, że do 2010 roku produkcja czystej energii w Polsce powinna zrosnąć wzrosnąć do poziomu 7,5% zużycia energii elektrycznej.
Ekologia.pl
Ocena (3.6) Oceń: