Definicja pojęcia:

adaptacja

Adaptacja - uzyskane na drodze ewolucji gatunków lub zmienności osobniczej przystosowanie organizmu żywego do określonych warunków środowiska (np. wysokie i niskie temperatury, ciśnienie, zasolenie, dostęp do światła), które umożliwia mu większe szanse przeżycia i wydania potomstwa. Wyróżnia się adaptację fizjologiczną (dotyczącą procesów fizjologicznych), adaptację morfologiczno-anatomiczną, adaptację behawioralną (dotyczącą sposobu zachowania). Obecnie adaptacja ma szczególne znaczenie wobec postępującej degradacji środowiska.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź