Definicja pojęcia:

ewolucja

Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie. Słowo „ewolucja” pochodzi od łacińskiego evolvere „rozwijać” – ujawniać bądź demonstrować ukryte możliwości. Współczesny termin ewolucja oznacza po prostu zmianę. Bywa stosowany jako określenie zmian, którym podlegają  pojedyncze obiekty, na przykład gwiazdy.

Ewolucja biologiczna oznacza zmiany cech charakteryzujące całe grupy organizmów, następujące z biegiem pokoleń.

Ontogeneza to rozwój poszczególnych organizmów, nie stosuje się do niej nazwy ewolucja.

Darwinowska teoria ewolucji

Karol Darwin w roku 1859 opublikował „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt”, w której przedstawił sformułowaną przez siebie teorię ewolucji.
 

Od tego momentu rozpoczęła się współczesna biologia, jak stwierdził Theodosius Dobzhnsky „Nic w biologii nie ma sensu, jeśli nie patrzy się na to przez pryzmat ewolucji”.

Najważniejsze twierdzenia darwinowskiej teorii ewolucja:
  1. organizmy pochodzą od wspólnego przodka;
  2. cechy linii filetycznych organizmów zmieniają się z biegiem czasu;
  3. ewolucja zachodzi w wyniku zmian częstości występowania w obrębie populacji osobników o różnych cechach. Różnice między organizmami wyewoluowały stopniowo, małymi krokami, przez formy pośrednie;
  4. zmiany częstości występowania osobników o różnych cechach są spowodowane ich zróżnicowaną zdolnością przeżywania i rozmnażania się. Zmiany te prowadzą do powstawania adaptacji.


Karol Darwin (1809-1882) (Pixabay)Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy