Definicja pojęcia:

warunki środowiska

Warunki środowiska – są to wszelkiego rodzaju czynniki, które mają wpływ na żyjące organizmy występujące na danym terenie. Rozwój każdego gatunku jest silnie uzależniony od określonych warunków środowiskowych, na które składają się rozmaite wpływy zewnętrzne, nazywane też czynnikami ekologicznymi. W związku z tym, iż czynniki te ulegają ciągłym zmianom, mają one silny wpływ na egzystencję żywych organizmów. W przypadku osobników mniej lub gorzej przystosowanych do zmieniających się warunków środowiska, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż taki organizm nie poradzi sobie z adaptacją do otaczających go okoliczności i zginie. Kiedy dany osobnik jest lepiej przystosowany do tego typu zmian, występuje możliwość lepszego rozwoju danego gatunku i zwiększenia liczebności jego populacji na danym terenie. Jednocześnie dojdzie do wypierania gatunków gorzej przystosowanych.

Czynniki ekologiczne

Wyróżniamy dwie grupy czynników ekologicznych:


Lew- najbardziej znany drapieżnik Afryki. pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy