Definicja pojęcia:

proces

Proces - ma dwa podstawowe znaczenia:
  • postępowanie prowadzone przez sąd,
  • następujące po sobie i powiązane przyczynowo zmiany.


Drugie znaczenie można uszczegółowić w następujący sposób: proces to następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii.

Tak pojęty proces można podzielić na:

Proces fizyczny (przemiana fizyczna) – to proces, w którym można wyróżnić co najmniej dwa istotnie różniące się stany materii, początkowy i końcowy. Przemiana fizyczna zmienia właściwości fizyczne obiektu.

W fizyce przemiana fizyczna to taka zmiana układu fizycznego, która nie powoduje zmiany właściwości chemicznych substancji.
Pojęcie to jest używane głównie w chemii, gdzie przemianami fizycznymi nazywa się wszystkie zjawiska fizyczne, którym nie towarzyszy reakcja chemiczna, np. topnienie.

Ogólnie można traktować wszystkie reakcje chemiczna jak procesy fizyczne zachodząca w skali atomowej.


Erozja (Pixabay)Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy