Definicja pojęcia:

fitoplankton

Fitoplankton - zespół drobnych samożywnych organizmów roślinnych swobodnie unoszących się w wodzie, które tworzą sinice, zielenice, sprzężnice i okrzemki. Są producentami materii organicznej, stanowiącej pokarm dla zooplanktonu i innych zwierząt cudzożywnych. Rozwój fitoplanktonu zależy silnie od warunków środowiskowych, takich jak: światło, temperatura, dwutlenek węgla, sole mineralne. W optymalnych warunkach glony wchodzące w skład fitoplanktonu rozwijają się masowo, tworząc tzw. zakwit wód, powodując zmianę zabarwienia wody.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.1
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź