Definicja pojęcia:

producenci

Producenci - organizmy żywe wytwarzające z prostych związków nieorganicznych substancje organiczne w procesie fotosyntezy i chemosyntezy. Należą do nich rośliny, glony i niektóre bakterie. Wytworzone przez nie związki organiczne stanowią źródło pokarmu dla konsumentów. Producenci są pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego i najważniejszą częścią biocenozy, ponieważ bezpośrednio lub pośrednio wpływają na pozostałe organizmy, dostarczając im materię organiczną i energię.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź