Boleń (Aspius aspius)

Nazywany/a też: boleń pospolity, bielec, bolonek, fat, rap, rapa

Boleń/By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Występuje w środkowej i wschodniej Europie. Od Wezery i Łaby na zachodzie po zlewnie Wołgi i Uralu na wschodzie. Na południu ryba jest spotykana do Dunaju, na północy w rzekach południowego Półwyspu Skandynawskiego oraz w południowej Finlandii.
  1. Budowa zewnętrzna
  2. Biologia
  3. Odżywianie
  4. Systematyka
  5. Galeria zdjęć

Budowa zewnętrzna

Głowa spiczasta, spłaszczona. Oczy dosyć wysoko rozmieszczone, o żółtej tęczówce. Otwór gębowy półgórny, duży, głęboko wcięty (sięgający za krawędź oka). Szczęka dolna nieco dłuższa od górnej. Zęby gardłowe stożkowate, w dwóch szeregach. Ciało wydłużone z lekkim dwubocznym spłaszczeniem. Grzbiet stalowoszary. Boki nieco jaśniejsze. Brzuch srebrzystobiały. Płetwy: piersiowe, brzuszne oraz odbytowa czerwonawe, pozostałe są ciemniejsze. Wszystkie płetwy ostro zakończone. Łuski grube, duże, cykloidalne. Płetwa grzbietowa krótka, rozpoczyna się na wysokości nasad płetw brzusznych. W okresie rozrodu u samców jaki i u samic na płetwach piersiowych oraz na wieczkach skrzelowych pojawiają się rogowe brodawki (wysypka perłowa).
Czy wiesz, że...Jedna z najszybciej rosnących ryb wśród karpiowatych. W pierwszym roku życia osiąga największy przyrost długości ciała (od 8 do 12 cm).

Biologia

Zamieszkuje otwarte wody dużych i średnich rzek nizinnych oraz duże jeziora i zbiorniki zaporowe. Osobniki występujące w wodach stojących okresowo migrują na tarło do mniejszych dopływów. Prowadzi stadny tryb życia. Do rozrodu przystępuje od marca do maja. Rozród odbywa się w miejscu o silnym przepływie, z kamienistym lub żwirowym podłożem. Samica składa od 19 tys. do 484 tys. ziaren ikry. Jaja są bezbarwne bądź żółtawe, okrągłe, ich średnica wynosi około 1,4 mm. Inkubacja jaj (w zależności od temperatury) trwa od 6 do 21 dni. Dojrzałość płciową osiąga w czwartym bądź w piątym roku życia. Boleń żyje średnio 8 lat.

Odżywianie

Boleń żywi się początkowo planktonem, w późniejszym okresie (w drugim roku) rybami, między innymi ukleją, płocią czy kiełbiem. Większe osobniki są w stanie schwytać także płazy, małe ptaki oraz drobne ssaki.
Boleń/By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Boleń/By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Boleń/By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia CommonsIkra bolenia. By Boldie at sv.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
Boleń/By Jenny Glans (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Takson parafiletyczny:Ryby
Rodzina:Karpiowate
Rodzaj:Leuciscus
Gatunek:Boleń
Indeks nazw polskich - takson parafiletyczny Ryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź