Okoniokształtne (Perciformes)

Okoniokształtne (Perciformes) to rząd ryb promieniopłetwych. Jest to najliczniejszy rząd ryb, obejmujący 40% wszystkich ryb kostnoszkieletowych. Zamieszkują wody słodkie i słone, przy czym większość stanowią gatunki morskie.

Ryby z rzędu okoniokształtnych są bardzo zróżnicowane pod względem budowy ciała, siedlisk oraz trybu życia.

Okoniokształtne są chętnie poławiane przez człowieka, mając tym samym duże znaczenie w rybołówstwie.
Indeks nazw polskich - rząd Okoniokształtne
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź