Rak błotny (Astacus leptodactylus)

Nazywany/a też: rak długoszczypcowy, rak stawowy, krawiec

By Narek75 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Rak błotny pierwotnie zamieszkiwał prawdopodobnie jedynie wschodnią Europę. Częściowo w wyniku naturalnej ekspansji, a częściowo celowej introdukcji, zaczął się pojawiać coraz dalej na zachód. Obecnie spotykany jest w wodach niemal całej Europy, prócz krańców północnych i południowych.
  1. Budowa
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa

Ciało raka błotnego składa się z głowotułowia oraz odwłoka i pokryte jest pancerzem. Barwa pancerza różnorodna, od niebieskawej, przez zielonkawą, po brązową. Głowotułów pokryty jest licznymi, wyraźnymi kolcami. Posiada dwie pary czułków. Pierwsza para jest krótka, druga długa. Rostrum (kolec czołowy) jest wygrzbiecony z delikatnym ząbkowaniem. Spód szczypiec jasnokremowy. Telson wachlarzowaty. Występuje pięć par odnóży krocznych. Pierwsza para przekształcona w wąskie, długie szczypce. Dymorfizm płciowy zaznaczony. Samce są większe od samic.
Czy wiesz, że...Rak błotny w Europie Środkowej pojawił się między XVIII-XIX wiekiem ze zlewisk Morza Czarnego i Kaspijskiego, i od tamtego czasu wypiera raka rzecznego. Jest mniej wrażliwy na zanieczyszczenia oraz lepiej radzi sobie w warunkach mniejszego natlenienia od raka szlachetnego.

Biologia

Rak błotny występuje w wodach płynących, jak i stojących. Zamieszkuje zarówno rzeki, rowy melioracyjne i strumienie, jak i jeziora i niewielkie oczka wodne. Znosi również niewielkie zasolenie i spotykany jest w zatokach, lagunach, i ujściach rzek. Aktywny za dnia i w nocy. Do rozrodu przystępuje między październikiem a listopadem. Składanie jaj odbywa się miesiąc później. Samica może złożyć 200-300 jaj. Średnica jaj wynosi 1-2 mm. Jaja noszone są przez samice. Wylęg larw następuje od maja do lipca. Dojrzałość płciową osiąga w trzecim roku życia. Wzrost ciała następuje poprzez linienie. Żyje do 20-25 lat. Według IUCN ma status zagrożenia najmniejszej troski (kategoria LC). Wpisany jest także do polskiej czerwonej księgi zwierzat. Jest wszystkożernym skorupiakiem, żywi się pokarmem roślinnym, a także zwierzęcym (larwami, owadów, mięczakami, skorupiakami) w tym padliną.
Rak błotny By Narek75 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Rak błotny

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Skorupiaki
Gromada:Pancerzowce
Rodzina:Rakowate
Rodzaj:Astacus
Gatunek:Rak błotny
Indeks nazw polskich - gromada Pancerzowce
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź