Sum europejski (Silurus glanis)

Nazywany/a też: sum pospolity, sum

Sum pospolity, By Dieter Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.) (Bildspende von Dieter Florian) [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
Sum europejski występuje w różnych rejonach Europy, za wyjątkiem północnych części Skandynawii. Mimo że jego naturalne siedlisko stanowiły rzeki będące dorzeczami Dunaju, został on introdukowany również we Francji i Anglii. Ta ryba występuje także w rzekach Azji. W Polsce sum europejski żyje na terenie całego kraju.
  1. Budowa zewnętrzna
  2. Biologia
  3. Systematyka
  4. Galeria zdjęć

Budowa zewnętrzna

Sum europejski to największa drapieżna ryba zamieszkująca europejski i polskie rzeki. Ma on wydłużony kształt ciała, które jest pozbawione łusek. Głowa sprawia wrażenie nieco spłaszczonej i w jej obrębie znajdują się dwie pary wąsów – dłuższa z nich umieszczona jest po obu stronach otworu nosowego, zaś druga – o wiele krótsza – mieści się na podbródku. Płetwa grzbietowa suma jest stosunkowo krótka, w przeciwieństwie do bardzo długiej płetwy ogonowej. Barwa ciała tej drapieżnej ryby może być ciemnozielona, a nawet czarna, szczególnie na grzbiecie. Na nieco jaśniejszych bokach znajduje się również nieznaczny wzorek. Strona brzuszna może mieć jasną, kremową barwę, a niekiedy nawet posiada niewielkie, ciemne plamki. Długość ciała suma europejskiego wynosi do 2 m a masa – do 50 kg.
Czy wiesz, że...W sprzyjających warunkach sumy europejskie osiągają ogromne wielkości. Największego suma złowiono we Włoszech w rzece Pad – ryba ważyła 135 kg. Poza tym sum europejski może pożerać ofiary, które są od niego większe.

Biologia

Sum europejski to drapieżna ryba zamieszkująca duże, wolno płynące rzeki, ale spotkać ją można również w jeziorach o mulistym podłożu. Większość czasu spędza przy dennej części wód słodkich. Intensywne żerowanie ma miejsce wiosną. Sum poluje głównie nocą. Jego pokarm stanowią zwykle raki, płazy, ryby, ale również ptactwo wodne i drobne ssaki. Aby ta ciepłolubna, drapieżna ryba mogła rozpocząć okres tarła, temperatura wody, w której żyje, musi osiągnąć wartość minimum 18 stopni Celsjusza. W naszych warunkach okres rozrodu suma przypada zatem na czerwiec i lipiec. Samica wygniata dołek w dnie, wśród bogatej roślinności wodnej, do którego następnie składa jaja w liczbie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Ikry strzeże potem już tylko samiec. Po około 5 dniach z jaj wylęga się narybek. Okres najintensywniejszych przyrostów masy ciała suma europejskiego przypada na pierwsze 6 lat jego życia i do tego czasu ryba ta zwykle osiąga dojrzałość płciową. Długość życia suma europejskiego może wynosić nawet 80 lat.
Sum pospolity, By Dieter Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.) (Bildspende von Dieter Florian) [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons Sum pospolity, By Dieter Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.) (Bildspende von Dieter Florian) [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons

Galeria zdjęć

Sum pospolity, By Dieter Florian (To contact the author, ask the uploader or take a look at tauchshop-florian.de.) (Bildspende von Dieter Florian) [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Takson parafiletyczny:Ryby
Rodzina:Sumowate
Rodzaj:Silurus
Indeks nazw polskich - takson parafiletyczny Ryby
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Pasaż zakupowy