Wodniczka (Acrocephalus paludicola )

Wodniczka (Acrocephalus paludicola)/fot. Zeichner: S. Seyfert/Wikipedia CC
Niewielki ptak, nieco mniejszy od mazurka (Passer montanus). W kraju jest nielicznym wędrowny, gatunkiem lęgowym. Gatunkiem podobnym jest rokitniczka ( Acrocephalus schoenobaenus), różniąca się brakiem kreskowania na bokach ciała. Płochliwa. W związku z utratą siedlisk jest ptakiem narażonym na wyginięcie (kategoria VU na liście IUCN).
  1. Wygląd
  2. Występowanie
  3. Biotop
  4. Lęgi
  5. Pokarm
  6. Systematyka
  7. Galeria zdjęć

Wygląd

Tęczówka oczna ciemna. Dziób krótki. Szeroka brew oraz kantarek są jasne. Pasek oczny ciemny. Na środku ciemnego ciemienia żółty pasek. Czoło spłaszczone. Na grzbiecie dwa żółto-płowe paski. Sylwetka smukła. Wierzch ciała brązowy, ciemno kreskowany. Pierś oraz boki ciała ciemno kreskowane. Spód ciała jest płowy. Ogon zaokrąglony. Brak dymorfizmu płciowego. Osobniki młodociane różnią się od dorosłych jaśniejszym ubarwieniem ciała oraz brakiem ciemnego kreskowania po bokach ciała.
Czy wiesz, że...Wodniczka nie tworzy stałych par tak jak inne ptaki śpiewające.

Występowanie

Wstępuje wyspowo we wschodnich Niemczech, w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Na wielu obszarach dawnego występowania prawdopodobnie już wymarła. Nie jest już spotykana na Węgrzech i w środkowej Rosji. Na zimowiska odlatuje do Senegalu, Mauretanii i Mali.

Biotop

Zamieszkuje nizinne tereny podmokłe. Preferuje rozległe obszary płytkich zbiorników wodnych porośnięte niską roślinnością. Na zimowiskach przebywa na podobnych terenach - głównie nadbrzeżnych trzcinowiskach.

Lęgi

Gnieździ się na podłożu, nad ziemią bądź wodą, w roślinności. Gniazdo zbudowane (przez samicę) jest z traw, łodyg, liści. Przystępuje do jednego bądź dwóch lęgów w roku. Samica składa od 4 do 6 brązowawych jaj. Czas wysiadywania (przez samicę) wynosi około dwóch tygodni. Po 16-17 dniach młode opuszczają gniazdo. Usamodzielniają się po trzech tygodniach. Opiekę nad potomstwem pełni tylko samica.

Pokarm

Pożywia się zwierzętami bezkręgowymi (w jej diecie dominują owady oraz ich larwy, pajęczaki). Pokarm zbiera z ziemi.
Wodniczka (Acrocephalus paludicola)/fot. Zeichner: S. Seyfert/Wikipedia CC Wodniczka (Acrocephalus paludicola)/fot. Zeichner: S. Seyfert/Wikipedia CC

Galeria zdjęć

Wodniczka (Acrocephalus paludicola)/fot. Zeichner: S. Seyfert/Wikipedia CC

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzina:Trzciniaki
Gatunek:Wodniczka
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź