FUNDACJA WWF. Organizacja ekologiczna - WWF

Fundacja WWF

Fundacja WWF – organizacja ekologiczna powstała w 1961 roku z inicjatywy generalnego dyrektora UNESCO Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie zagrożenie dla przyrody wynikające z dewastacji i nieograniczonych polowań.


Narodowe oddziały WWF funkcjonują w wielu krajach, główna siedzibą znajduje się w Szwajcarii. Założenia organizacji zawarte są w haśle: „Chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi”.

WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji ponad 12 600 przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w 154 krajach świata, przyczyniając się do powstania 270 parków narodowych.

Od początku swojego istnienia gromadzi fundusze niezbędne do ochrony przyrody, oraz promuje edukację i badania, które służą ocaleniu najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk na Ziemi.

WWF w latach 1980-tych współtworzył  Światową Strategię w Zakresie Ochrony Przyrody, która opublikowana jednocześnie w 34 stolicach świata, stała się podstawą kompleksowego spojrzenia na ochronę środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

WWF Polska
https://www.wwf.pl/