MINERALIZACJA. Definicja pojęcia - mineralizacja, dekompozycja
Ekologia.pl Wiedza Encyklopedia mineralizacja
Definicja pojęcia:

mineralizacja

Mineralizacja, dekompozycja —

proces rozkładu substancji organicznych na proste związki mineralne (głównie dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z jednoczesnym uwolnieniem energii, dokonany przez drobnoustroje (reducenty).

Proces ten przebiega w warunkach tlenowych i beztlenowych. W warunkach tlenowych zachodzi proces utlenienia substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów, którego produktem finalnym są następujące proste związki mineralne: siarczany, azotany, fosforany. Z kolei w warunkach beztlenowych zachodzą procesy redukcji związków organicznych, których końcowymi produktami są toksyczne związki, np. siarkowodór, amoniak, kwas ortofosforowy.

Mineralizacja może przebiegać wieloetapowo, np. mineralizacja białka przebiega w czterech fazach: rozszczepienie białek, uwolnienie poszczególnych aminokwasów, uwolnienie prostych związków amonowych, powstanie azotanów.

Mineralizacja umożliwia wielokrotne wykorzystanie przez rośliny mineralnych składników pokarmowych pochodzących ze szczątków obumarłych organizmów.

Indeks nazw
Szukaj lub wybierz według alfabetu
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Organizacje ekologiczne
VIVA Akcja dla zwierząt
Znaki ekologiczne
Qualité France
Qualité France
4.7/5 - (12 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments