Definicja pojęcia:

natura

Natura – termin pojemy i ogólny, w najszerszym znaczeniu odnoszący się do otaczającej nas rzeczywistości, stanu rzeczy i faktów, całość zjawisk tworzących świat i wszechświat. Natura jest też synonimiczna do przyrody w takim ujęciu, że oznacza otaczające nas elementy biotyczne i abiotyczne, tj. organizmy żywezwierzęta, rośliny, drobnoustroje – a także elementy takie jak: powietrze, ziemię, wodę, lasy, łąki, niebo, innymi słowy elementy świata przyrodniczego, oraz zachodzące w nim zjawiska i procesy. Natura bywa też przeciwstawiana kulturze, jako wytworowi myśli i działalności ludzkiej. Jest wówczas niczym innym jak stanem pierwotnym przyrody, niezmienionym przez kulturę i cywilizację ludzką. Człowiek w tym ujęciu jest jednostką stojącą przed ciągłymi wyborami wynikającymi z natury ludzkiej i norm, jakie nałożyła na nią kultura.

W innym znaczeniu, natura to również zespół cech charakterystycznych dla pewnego obiektu, zarówno ożywionego, jak i nieożywionego – materii, substancji, organizmu czy zjawiska. Mówi się, że natura ciała stałego oznacza, iż zachowuje ono tę samą objętość w tych samych warunkach. Znamy też pojęcie natury ludzkiej jako zespołu cech wewnętrznych człowieka lub natury jako cech w ujęciu morfologicznym. Natura kształtuje więc usposobienie człowieka i jego cechy wrodzone. Jest siłą nadającą kształt i charakter organizmom żywym. 


ESO/M. KornmesserLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy